بله، شما می توانید با مراجعه به آدرس فروشگاه تی‌تی‌نو خرید خود را به صورت حضوری انجام دهید.

بله، حداکثر تا ۱۲ ساعت پس از ثبت و پرداخت مبلغ سفارش به صورت اینترنتی، سفارش شما آماده شده و پیامکی حاوی بازه زمانی حضور مشتری در فروشگاه جهت دریافت سفارش ارسال می شود.

خیر، در حال حاضر امکان خرید و دریافت سفارش به صورت حضوری در روز های جمعه وجود ندارد.